abc Bildungszentrum
Večerné lekcie anglického jazyka (A1 - C2) - večerné lekcie

Na lekciách budete pracovať na hovorení, počúvaní, čítaní, písaní, výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe. Našim zámerom je zlepšiť Vašu presnosť a plynulosť s dôrazom na účinnú komunikáciu.

Cieľová skupina:

Ľudia, ktorí potrebujú angličtinu na pracovné účely alebo na vylepšenie jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ciele: Schopnosť samostatne používať jazyk v každodenných a profesionálnych situáciách. Svoju úroveň jazyka dosiahnete v personalizovaných výučbových moduloch rozvíjajúcich jazykové schopnosti.
   
Úroveň: Jazykový inštitút abc kladie veľký dôraz na maximálne presné stanovovanie úrovne na zabezpečenie optimalizácie Vášho úspechu. Test na stanovenie úrovne vypracujete v ideálnom prípade pri prihlásení sa. Kontaktujte nás za účelom dohodnutia stretnutia, prosím.
   
Trvanie:

Môžete sa zapísať na viac ako jeden 8-týždňový modul a po úspešnom ukončení postúpite o jednu úroveň.

Účastníci:

5-12 max.

Lektori: Lektori s univerzitným vzdelaním (len rodení hovorcovia) s vynikajúcimi skúsenosťami s učením.
   
Harmonogram:

Pondelok + Streda, 18.00 - 20.15 Uhr

   
Začiatok:
15.01.2024 - 06.03.2024  8 Wochen Mo + Mi   40 UE  € 390,--
11.03.2024 - 08.05.2024  8 Wochen Mo + Mi   40 UE  € 390,--
13.05.2024 - 08.07.2024  8 Wochen Mo + Mi   40 UE  € 390,--
   
Certifikát: certifikát abc
   
Poplatok za kurz: € 360,--
V cene sú zahrnuté všetky materiály. Pri každom predĺžení o 8 týždňov získate zníženú cenu € 340,-.